Đăng ký

Điều khoản cam kết:

1. Tuân theo những luật lệ, điều kiện, hướng dẫn từ ban tổ chức trong suốt chương trình.

2. Không uống rượu bia, chất kích thích hay chứa cồn khi lái xe.

3. Có bằng lái xe ô tô và vẫn đang trong thời gian còn hiệu lực.

4. Đủ sức khỏe để tham gia chương trình

5. Lái xe an toàn và không gây thiệt hại về người và của cho chương trình.

6. Tôi sẽ loại trừ trách nhiệm MBV ra khỏi các trách nhiệm pháp lý hiện tại và tương lai nếu tôi bị bất kì thiệt hại hoặc trải qua những thương tật, tính mạng hoặc bất cứ mất mát nào từ việc tham gia chương trình, bằng bất cứ cách nào.

7. MBV sẽ không bồi thường hoặc chịu trách nhiệm bất cứ khiếu nại, chi phí, thiệt hại nào trong hiện tại và tương lai, các khoản nợ và chi phí của tất cả các loại phát sinh hoặc liên quan đến tính mạng, thương tật mà tôi có thể trải qua hoặc những mất mát, thiệt hại đến tài sản của tôi hoặc của bên thứ 3 bằng bất kì hình thức nào mà tôi đã cam kết với chương trình.

8. Bồi thường về tất cả các thiệt hại hoặc mất mát đến tài sản công ty trong phạm vi thiệt hại hay mất mát đó được gây ra bởi bất kì hành động, bỏ sót, hay sơ suất do tôi gây ra.

9. Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam được quyền sử dụng hình ảnh và thông tin về việc tham dự chương trình của tôi cho mục đích quảng cáo khi cần thiết mà không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào